میکروسکوپ متالوگرافی پرتابل

میکروسکوپ متالوگرافی پرتابل

میکروسکوپ متالوگرافی پرتابل مستقیم

مناسب جهت نمونه های کوچک و بصورت پرتابل در محل

عدسی های شیی و چشمی

دارای پایه ثابت و مگنتی

قابلیت جابجایی در محورهای عمودی و افقی

دوربین و نرم افزار مشاهده تصاویر

خط کش کالیبراسیون میکروسکوپ

دانلود کاتالوگ

میکروسکوپ متالوگرافی پرتابل