کاربرد های نیروسنج

کاربرد های نیروسنج در مراکز مختلف

زمانی که اندازه گیری نیروهای کشش وفشار نیاز باشد، نیروسنج ها کاربردهای فرآوانی در موقعیت ها مختلف زندگی رزومره دارند. لودسل های داخلی یا خارجی، نیرو را به سیگنال الکتریکی تبدیل می نمایند. گستره اندازه گیری نیروه بسته به کارایی آنها از یک دهم نیوتن تا سیصد کیلونیوتن متفاوت می باشد. کالیبراسیون نیروسنج  اصولا کاری تخصصی است وباید توسط ازمایشگاه کالیبراسیون صورت گیرد. در ذیل به چند مورد از کاربردهای نیروسنج اشاره شده است:

کاربردهای نیروسنج  در مراکز ورزشی

مراکز حرفه ای بوکس اغلب از توپ ها ی تمرینی که مجهز به لودسل های خارجی فشار هستند جهت اندازه گیری نیروی مشت زنی ورزشکار استفاده می نمایند. این اندازه گیری به عنوان یک سند پیشرفت ورزشکار در طول زمان می باشد.
تست کشش
این سیستم نیاز به ترکیبی از نیروسنج و تست استند (پایه نیروسنج) دارد که اساسا در جهت اندازه گیری تست مواد به کار می رود. با این روش می توان قدرت ، توانایی کشش و نیروی شکست مواد را محاسبه نمود. این نتایج برای مواد با خواص فیزیکی مختلف، فرق می کند. نسخه منحصر به فرد آزمون کشش، تست جدایی است. بدین صورت که ازمایشگر نیروی لازم جهت جدا نمودن دو ماده متصل به هم را مشخص می نماید.

کاربرد نیروسنج در مراکز نظامی

سنجش نیرو درصنعت نظامی واسلحه سازی در راستای اندازه گیری مقدار بازخورد نمونه های اولیه ، می باشد. این امر جهت تامین ایمنی کار بسیار مهم است. علاوه بر این نیروسنج ها در فرایند تولید به منظور تضمین استانداردهای تعریف شده، به کار گرفته می شوند.

کاربرد در مراکز ایمنی و بازرسی

سنجش ایمنی در بسیاری از مناطق که ایمنی انسان اهمیت دارد، اعمال می شود. اندازه گیری نیروی باز  و بسته شدن درب های اتوماتیک، نیروی پیچ ها، نیروی قابل تحمل نرده ها و بازرسی آسانسور و…. نمونه هایی از اهمیت کاربردهای نیروسنج ها در تامین امنیت زندگی روزمره ما هستند.

 کاربرد در مراکز پزشکی

اندازه گیری آستانه درد بیمار در علوم پزشکی و فیزیوتراپی جهت پیشگیری و درمان از اسیب وارده یا احتمالی از دیگر کاربردهای این دستگاه مفید می باشد. معمولا با اندازه گیری نیروی فشار این مهم برآورده می شود.