ضخامت سنج لاستیک

ضخامت سنج لاستیک چیست

یکی از ابزارهای اندازه گیری کمیت فیزیکی طول، ساعت اندازه گیری یا ساعت شیطونکی است. اندازه خوانده شده توسط این دستگاه با بزرگنمایی صد تا هزار برابر بر روی صفحه نمایش دستگاه نشان داده می شود. دقت دستگاه ساعت اندیکاتور به بزرگنمایی آن بستگی دارد. هر چه بزرگنمایی بیشتر باشد، به همان اندازه دقت اندازه گیر بیشتر درنتیجه میدان اندازه گیری کمتر خواهد شد.

انواع ضخامت سنج لاستیک

  1. ضخامت سنج لاستیک عقربه ای
  2. ضخامت سنج لاستیک دیجیتالی

موارد استفاده از ضخامت سنج لاستیک

  1. اندازه گیری ضخامت مواد لاستیکی
  2. اندازه گیری ضخامت مواد چرمی
  3. اندازه گیری ضخامت فرش

مشخصات ضخامت سنج لاستیک

در ضخامت سنج لاستیک نیروی ثابت از بالا به نمونه وارد شده و دستگاه با داشتن یک نمایشگر( یا عقربه ا ی یا دیجیتالی) ضخامت نمونه را نشان می دهد. بسته به محل نمونه اندازه گیری، ضخامت سنج لاستیک دارای عمق کارگیر بلند یا کوتاه می باشد.

قیمت ضخامت سنج لاستیک

قیمت ضخامت سنج لاستیک به نوع مدل و مختصات فنی آن بستگی دارد. ضخامت سنج لاستیک دیجیتالی به دلیل داشتن رزولوشن و دقت بالاتر نسبت به مدل های عقربه ای از قیمت بالاتری نسبت به آنها برخوردارند.

ر