ضخامت سنج پوشش

ضخامت سنج رنگ

  ضخامت سنج رنگ و لعاب

ضخامت سنج پوشش، ضخامت سنج گالوانیزه،

ضخامت سنج آبکاری، ضخامت سنج روکش

گستره اندازه گیری:۰-۱۲۵۰micron

مد آماری، حافظه داخلی ۹۹ داده

پراب FN برای پوشش های آهنی و غیر آهنی

فویل کالیبراسیون و پلیت صفر کالیبراسیون