ضخامت سنج گالوانیزه

ضخامت سنج رنگ خودور

ضخامت سنج رنگ ولعاب

ضخامت سنج پوشش، ضخامت سنج گالوانیزه

ضخامت سنج آبکاری، ضخامت سنج روکش

گستره اندازه گیری:۰-۱۲۵۰micron

مد آماری، چرخش ۱۸۰ درجه صفحه

پلیت صفر آهنی و آلومینیومی

فویل کالیبراسیون