نیروسنج دیجیتال

نیروسنج دیجیتالی

نیروسنج دیجیتالی سری HF

نیروسنج کششی فشاری

در ظرفیت های ۲ تا۲۰۰۰KN

دقت بالا، مد آماری

پیک هولد، حد بالا و پایین

چرخش ۱۸۰ درجه صفحه

قابلیت اتصال به کامپیوتر و نرم افزار جهت رسم نمودار نیرو برحسب زمان